Friday, December 3, 2010

Kedudukan insan

Pendapat ini masyhur di kalangan ahli tasawuf:
"Berdasarkan tahap ujian, begitulah kita dapat kedudukan. "

Hendaknya kita sentiasa bersabar jika menerima ujian daripada Allah.

Rasulullah SAW bersabda : maksudnya, "Yang paling banyak ujian di kalangan manusia ialah para nabi, kemudian yang seumpamanya dan yang seterusnya." (Riwayat imam Ahmad, al-Tirmizi dan Ibn Majah daripada Saad bin Abi Waqas)

No comments: