Thursday, November 12, 2009

Tentang kehidupan ini

Dari Zaid bin Tsabit r.a. dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
Ertinya, “Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, nescaya Allah s.w.t. akan mencerai beraikan (menyusahkan) urusannya dan menjadikan kefakirannya di hadapan kedua-dua matanya . Ia tidak akan memperoleh dari dunia, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa yang menjadikan negeri akhirat sebagai tujuannya, maka Allah s.w.t. akan menghimpunkan (memudahkan) urusannya dan menjadikan kekayaannya dalam kalbunya, dan dunia pun akan datang padanya dengan mudah.”

Hadith Rasulullah s.a.w. menyebutkan,
“Yang aku suka dari urusan dunia kamu ialah wangian, wanita dan dijadikan kesejukan hatiku bila berada dalam solat.”

No comments: