Wednesday, November 18, 2009

Nak buat maksiat? Fikir ini dulu.

Seorang lelaki datang kepada Ibrahim ibn Adham. Orang itu berkata kepada Ibrahim, "Aku adalah orang yang menyakiti diriku sendiri.Tunjukkan daku perkara yang boleh membuatku serik. " Ibrahim menasihatinya "Jika kamu melakukan lima perkara ini, kamu tidak akan termasuk orang-orang yang melakukan maksiat. Pertama, jika kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, janganlah kamu memakan sesuatu pun dari rezeki Nya. Kedua, jika kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, janganlah kamu tinggal di negeri Nya. Ketiga, jika kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka carilah satu tempat yang Allah tidak melihatmu. Keempat, jika datang malaikat maut untuk mencabut nyawamu maka katakan padanya "Tundalah hingga batas waktu tertentu!" Kelima, bila datang padamu malaikat Zabaniyyah iaitu penjaga neraka jahannam untuk menyeretmu ke neraka jahannam janganlah kamu pergi bersama mereka." Orang itu akhirnya tekun beribadah hingga akhir hayatnya.

No comments: