Sunday, November 8, 2009

Peringatan dari Nabi

Rasulullah s.a.w. bersabda:
1. "Jangan kau sia-siakan hidupmu dengan berabdi kepada dunia."

2. "Barang siapa membuat Allah redha namun orang-orang tidak menerima, maka Allah akan redha kepadanya dan akan menjadikan orang-orang itu redha kepadanya. Dan barangsiapa membuat Allah tidak menerima namun orang-orang redha kepadanya, maka Allah akan tidak menerimanya dan membuat orang-orang itu tidak menerimanya."

3. "Siapa makan daging saudaranya di dunia (mengumpat), kepadanya diberikan dagingnya di hari kiamat dan dikatakan, makanlah bangkai itu. Sesungguhnya engkau telah memakannya waktu kamu hidup."

4. "Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan bagai air menghapuskan kotoran."

5. "Hadiah orang mukmin di dunia adalah kefakiran."

6. "Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan (dosa) sebagaimana air memadamkan api. Wahai Kaab bin Ujrah, sungguh tidak akan masuk syurga daging dan darah yang tumbuh atas usaha haram. Neraka lebih patut untuknya. Wahai Kaab bin Ujrah, manusia di waktu pagi terbahagi dua. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Wahai Kaab bin Ujrah, solat itu amal yang mendekatkan diri kepada Allah, puasa sebagai perlindungan dan sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. "

7. "Kunci syurga itu solat."

8. "Kemuliaan seorang mukmin berada dalam watak kayanya dari manusia. Maka dalam sifat qanaahnya, terletak kemerdekaan dan kemuliaan."

Kesemua hadis di atas tercatat dalam Majalah HIDAYAH , edisi Januari 2009.

No comments: