Friday, October 15, 2010

Maksud Ayat-ayat Al Quran Penawar Jiwa

1) Al Ankabut: 2 -3. " Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan "kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?. Dan sungguh. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta."

2) Al Baqarah : 216. " Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

3) Al Baqarah : 286. " Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (hingga akhir ayat).."

4) Ali Imran : 139. " Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (darjatnya) jika kamu orang beriman. "

5) Ali Imran : 200. "Wahai orang-orang yang beriman !Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

6) Al Baqarah : 45. " Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."

7) At Taubah : 111. " Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mahupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. (hingga akhir ayat..)"

No comments: