Saturday, October 31, 2009

CIRI CIRI MUHSININ

Firman Allah Taala, ertinya: "Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh.Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan." (Surah Luqman:22). Ihsan ialah yang tertinggi dari iman, dan muhsinin itu ialah orang yang berusaha memperbaiki amalannya dengan penuh keikhlasan. Dalam kitab Akhlak, Sekolah Agama Johor, cetakan 1998, dinyatakan: Ciri-ciri muhsinin antaranya ialah: 1. bertakwa kepada Allah, 2. melakukan solat malam, solat tahajjud dan sebagainya, 3. sentiasa memohon keampunan dari Allah, 4. menggunakan sebahagian dari hartanya untuk membantu orang miskin dan orang yang memerlukan, 5. berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa, 6. berpegang teguh pada ajaran Islam. 7. pemaaf.

No comments: