Saturday, September 4, 2010

Hasan al Basri

Kata-kata Hasan:
1. janganlah kamu tinggalkan amalan agama kamu kerana takutkan musuh yang mengganggu kamu, bahkan mereka itu mengganggu Allah.
2. Akhir dunia dan awal akhirat ialah dalam kubur.

Satu ketika, Hasan dan beberapa orang pergi ke kaabah. Di tengah jalan sampai ke satu perigi, mereka semua dahaga tetapi tiada tali timba untuk mengambil air itu. Hasan berkata, "Saya hendak sembahyang, semasa saya sembahyang tuan tuan akan lihat air itu naik ke atas, tuan-tuan bolehlah minum air itu untuk hilangkan dahaga. " Perkara itu benar-benar berlaku. Tetapi ada seorang daripada mereka, setelah minum sepuas-puasnya, telah mengisi bekas airnya untuk kegunaan masa depan. Air itu pun dengan tidak semena-mena turun ke bawah semula. Apabila beliau bertanya peristiwa itu, Hasan menjawab,"Itu adalah kerana kurangnya imanmu untuk bertawakal bulat-bulat kepada Allah."

Pendapat Hasan:
1. Kambing itu lebih sedar daripada manusia kerana mengikut kata gembalanya. tetapi manusia itu tidak taat kepada perintah Tuhannya dan menurut sahaja kehendak iblis.
2. Kawan-kawan yang jahat merosakkan orang yang berjalan menuju Allah.
3. Mengumpulkan harta benda lebih buruk daripada minum arak yang mana adalah dilarang oleh al kitab.
Hasan ditanya: "Bagaimanakah kamu?"
beliau menjawab, "Saya adalah ibarat orang di tengah laut yang kehilangan perahu dan terapung-apung di dalam air".

No comments: