Saturday, February 27, 2010

GURU AHLUT-TAQWA

Ahlut-Taqwa bermaksud orang yang kepercayaan, pemikiran, sikap, pegangan dan tindakannya sentiasa berpandukan perintah dan larangan Allah, dengan iltizam untuk mentaati perintah dan menghindari larangan itu, sekali gus mengikut sunnah rasul-Nya. Orang yang bertaqwa tidak hanya mempunyai kesediaan untuk mempercayai sesuatu yang nyata, yang dapat dikesan oleh panca indera serta dapat dibuktikan secara emfirikal; bahkan ia semestinya mempunyai kesediaan untuk mempercayai kewujudan hal-hal yang tersembunyi, yakni yang ghaib dan tidak dapat dikesan oleh panca indera. Antaranya, yang sama sekali tidak dapat dinafikan ialah kuasa teragung atau maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Dengan penjelasan di atas maka Guru Ahlut-Taqwa bermaksud pengamal profesyen keguruan yang mempunyai sekurang-kurangnya empat ciri sahsiah yang utama:

1. Ia mempunyai iltizam atau keazaman yang kental untuk meletakkan Allah di atas segala yang lain.

2. Ia mempunyai kegigihan untuk terus-menerus mempelajari segala perintah dan larangan Allah, serta mencari hikmah dan mengambil iktibar dan apa sahaja peristiwa alamiah, yakni yang berlaku di alammi, dan peristiwa insaniah, yakni yang melibatkan manusia, untuk dijadikan landasan pemikiran dan tindakan dalam kerjayanya.

3. Ia mempunyai kefahaman yang jitu tentang matlamat pendidikan dalam setiap pengajaran dan sentiasa berusaha mencapainya hingga ke tahap maksimum.

4. Dalam melaksanakan tugas untuk mencapai matlamat pendidikan, ia mempunyai kebijaksanaan untuk memilih strategi yang terbaik.

Sumber: Kementerian Pelajaran Brunei - Tema Hari Guru

No comments: