Saturday, April 2, 2011

Allah beri hikmah

Firman Allah maksudnya: " Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sihat." (Surah Al Baqarah: 269)
Semoga kita diberi hikmah oleh Allah. (Hikmah ialah kemampuan untuk memahami rahsia rahsia syariat agama)

No comments: